Allmänt
Denna policy beskriver hur Kia Kaha Dogtraining hanterar dina personuppgifter. Jag vill med denna
Integritetspolicy visa hur dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning
(GDPR).
Den nya förordningen kräver att jag informerar om att jag har register över mina kunder med de vanliga
uppgifterna som namn, adress, mobilnummer, e-postadress samt kurshistorik.
Dessa uppgifter behövs för att jag ska kunna skicka räkningar, kontakta dig samt fullfölja de avtal jag har
med dig som kund. Vill du som kund avsäga sig detta – att vara registrerad – ber jag dig kontakta mig via
tomas@traningavhund.se.

Behandling av personuppgifter
Det är jag, Tomas Karlsson, som är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas
inom Kia Kaha Dogtraining.
Vilka uppgifter samlar jag in och behandlar?
Jag behandlar de personuppgifter som du lämnar till mig vid köp av tjänst (t.ex. kurs, privatträning,
problemutredning, onlinekurs, onlinemedlemskap). Det gäller namn, adress, e-postadress och mobilnummer.
Jag behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
1. För att skicka faktura/ta betalt.
2. För att adressera nyhetsbrev med erbjudanden till dig som kund.
3. För att besvara frågor och göra uppföljningar.
4. Till bokföring. Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Vilka system hamnar dina uppgifter i?
Jag använder ett system för min webbsida som heter Hemsida 24. Det är från denna sida du gör
anmälningar och fyller i eventuella formulär.
Och ett som heter Course Creator 360 för min onlineverksamhet. Här har jag webbsidor och det är här du får tillgång till dina onlinekurser/medlemskap och jag håller kontakt med dig som kund.
Jag använder Visma e-ekonomi för min bokföring och för utskick av fakturor.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Jag raderar inkomna mail när de inte längre är aktuella eller nödvändiga.
Du kan begära att jag ska radera dina uppgifter när som.

Information till andra aktörer
Jag lämnar aldrig ifrån mig din information till någon annan. Undantag görs om jag av någon
anledning är tvingad enligt lag eller domstolsbeslut.
Säkerhet & Informationsskydd
Jag vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter t.ex. skydda lösenord,
använda brandväggar och virusskydd. Det är bara jag som hanterar dina personuppgifter.
Om det skulle ske ett dataintrång där de personuppgifter om dig som jag lagrar hamnar i fel
händer, skall jag lämna information till dig om vad som har skett inom skälig tid efter det
att incidenten har blivit känd.
Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som jag behandlar om dig.

Huvuddelen av all kommunikation från Kia Kaha Dogtraing sker via e-post eller telefon. Du kan när som
helst avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra genom att kontakta mig via tomas@traningavhund.se
Vill du korrigera de personuppgifter som jag behandlar om dig kan du göra det via
tomas@traningavhund.se
Kontaktuppgifter:
0708359192 eller e-mail tomas@traningavhund.se
På Datainspektionen hemsida kan du läsa mer om den nya personuppgiftslagen (GDPR)
https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/

VILLKOR FÖR ANMÄLAN


Du behöver vara över 18, eller ha med dig målsman.

Saknar kursen datum räknas din anmälan som en intresseanmälan.

När kursen är datumsatt är din anmälan bindande och du måste meddela oss skriftligt om du inte har möjlighet att delta.

Du har rätt att avanmäla dig och få pengarna återbetalda utan att ange något skäl inom 14 dagar från det du köpt en plats. Undantaget är kurser som startar mindre än 14 dagar efter anmälan och kurser online som du får tillgång till direkt, du kan inte avanmäla efter kursstart.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du anmält. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till tomas@traningavhund.se

Vid avanmälan tidigare än 15 dagar innan kursstart tas halva kursavgiften ut. Vid avanmälan senare än 15 dagar innan kursstart tas full deltagaravgift ut. Vi förbehåller oss rätten att låta andra fritt nyttja avanmälda betalda platser.
Faktura skickas till din mail inom några dagar efter din anmälan och ska betalas inom 30 dagar. Gör du en anmälan senare än 30 dagar innan kursstart ska fakturan betalas omgående. Skulle kursen bli inställd av mig av någon anledning så betalas full kursavgift tillbaka.

Vi rekommenderar att din hund är försäkrad och vaccinerad när du går kurs hos oss.

Strikt hundägaransvar gäller. Kia Kaha Dog Training(Tomas Karlsson) kan ej göras betalningsskyldig för skada på din hund, din person, eller skada som din hund orsakar.

Tomas Karlsson
Kia Kaha Dog Training
Tel: 0708-359192
Mail: tomas@traningavhund.se

Organisationsnr: 840421-3335
Momsnummer: SE840421333501

Innehar F-skattebevis