Allmänt
Denna policy beskriver hur Kia Kaha Dogtraining hanterar dina personuppgifter. Jag vill med denna
Integritetspolicy visa hur dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning
(GDPR).
Den nya förordningen kräver att jag informerar om att jag har register över mina kunder med de vanliga
uppgifterna som namn, adress, mobilnummer, e-postadress samt kurshistorik.
Dessa uppgifter behövs för att jag ska kunna skicka räkningar, kontakta dig samt fullfölja de avtal jag har
med dig som kund. Vill du som kund avsäga sig detta – att vara registrerad – ber jag dig kontakta mig via
tomas@traningavhund.se.

Behandling av personuppgifter
Det är jag, Tomas Karlsson, som är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas
inom Kia Kaha Dogtraining.
Vilka uppgifter samlar jag in och behandlar?
Jag behandlar de personuppgifter som du lämnar till mig vid köp av tjänst (t.ex. kurs, privatträning,
problemutredning). Det gäller namn, adress, e-postadress och mobilnummer.
Jag behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
1. För att skicka faktura.
2. För att adressera nyhetsbrev med erbjudanden till dig som kund.
3. För att besvara frågor och göra uppföljningar.
4. Till bokföring. Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Vilka system hamnar dina uppgifter i?
Jag använder ett system för min webbsida som heter Hemsida 24. Det är från denna sida du gör
anmälningar och fyller i eventuella formulär.
Jag använder Visma e-ekonomi för min bokföring och för utskick av fakturor.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Jag raderar inkomna mail när de inte längre är aktuella eller nödvändiga.

Information till andra aktörer
Jag lämnar aldrig ifrån mig din information till någon annan. Undantag görs om jag av någon
anledning är tvingad enligt lag eller domstolsbeslut.
Säkerhet & Informationsskydd
Jag vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter t.ex. skydda lösenord,
använda brandväggar och virusskydd. Det är bara jag som hanterar dina personuppgifter.
Om det skulle ske ett dataintrång där de personuppgifter om dig som jag lagrar hamnar i fel
händer, skall jag lämna information till dig om vad som har skett inom skälig tid efter det
att incidenten har blivit känd.
Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som jag behandlar om dig.

Huvuddelen av all kommunikation från Kia Kaha Dogtraing sker via e-post eller telefon. Du kan när som
helst avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra genom att kontakta mig via tomas@traningavhund.se
Vill du korrigera de personuppgifter som jag behandlar om dig kan du göra det via
tomas@traningavhund.se
Kontaktuppgifter:
0708359192 eller e-mail tomas@traningavhund.se
På Datainspektionen hemsida kan du läsa mer om den nya personuppgiftslagen (GDPR)
https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/